Będziemy kształcić najlepszych specjalistów cyfrowej gospodarki

2019-11-20

Wspieramy rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych, chcemy zadbać o przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki. Dlatego z uczelniami z całego kraju tworzymy model systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) bo tak nazywa się wspomniane przedsięwzięcie, to kolejny krok we wspieraniu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowaniu kadr cyfrowej gospodarki. W środę minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał listy intencyjne z przedstawicielami 10 uczelni wchodzących w skład konsorcjum powołanego do stworzenia AI Tech.

Innowacyjna gospodarka XXI wieku

- Nasz projekt jest silnie związany z potrzebami gospodarki i administracji – powiedział w trakcie uroczystości szef MC. – Dzięki niemu wypracujemy model systemowego kształcenia najlepszej klasy specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)na poziomie studiów wyższych. W przyszłości będą oni wspierać instytucje o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki i państwa – dodał.

Projekt Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych składa się z następujących etapów:


1. Powołanie konsorcjum uczelni wyższych w celu wdrożenia wytycznych kształcenia;

2. Powołanie Rady Programowej Projektu, która będzie sprawować merytoryczny nadzór
    nad całością realizacji Projektu;

3. Opracowanie wytycznych programów kształcenia studiów II stopnia poprzedzone
    diagnozą potrzeb i trendów na rynku pracy w zakresie
    sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, konsultacje z
    szeroką grupą interesariuszy Projektu;

4. Przeprowadzenie studiów II stopnia w oparciu o wypracowane wytyczne w uczelniach
    należących do konsorcjum;

5. Analiza doświadczeń konsorcjum uczelni wyższych oraz wypracowanie modelu
    systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów w obszarach sztucznej
     inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa;

6. Monitoring i ewaluacja Projektu, wypracowanie wniosków i założeń realizacji Projektu
    w latach 2021-2027.

Współpraca z uczelniami

Wartość projektu na lata 2020-2023 to 81 mln zł. W tym okresie działaniami zostanie objętych co najmniej 500 studentów z uczelni zrzeszonych w konsorcjum. Dofinansowanie dla uczelni obejmie: prowadzenie studiów II stopnia, stypendia zagraniczne dla studentów, współpracę międzynarodową z wiodącymi uczelniami, współpracę z przedsiębiorstwami  oraz przedsięwzięcia naukowo-wdrożeniowe realizowane przez uczestników studiów we współpracy z przedsiębiorstwami oraz administracją państwową.

Do konsorcjum uczelni wyższych tworzących AI Tech w środę dołączyły:

  1. Uniwersytet Warszawski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
  2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
     Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki),
  3. Uniwersytet Wrocławski (Wydział Matematyki i Informatyki),
  4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Matematyki i Informatyki),
  5. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki,
      Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział
      Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Fizyki
      i Informatyki Stosowanej)
  6. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział
      Matematyki i Nauk Informacyjnych),
  7. Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Elektroniki),
  8. Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
  9. Politechnika Poznańska (Wydział Informatyki),
10. Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Cybernetyki).

- Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych to kolejny projekt służący podnoszeniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych społeczeństwa – powiedział minister Marek Zagórski. - Oprócz niego Ministerstwo Cyfryzacji realizuje lub wspiera inne projekty skierowane do systemu szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży. Są to m.in. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, czy Wieloletni Program Rozwoju Talentów Informatycznych. Wszystkie wpisują się w Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, który powstał w naszym ministerstwie – dodał.
 
Wydział Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji

Odwiedziny: 1 423 703  ,