DZIELIMY SIĘ DOBREM !

2020-04-30

Zakład Karny we Wronkach, poprzez współpracę z przedsiębiorcami, samorządem terytorialnym oraz organizacjami pozarządowymi, konsekwentnie buduje zaufanie społeczne i dba o wizerunek Służby Więziennej jako formacji zapewniającej  bezpieczeństwo i służącej pomocą. W czasie trwającej pandemii również nie stoimy z założonymi rękoma. Działamy!

W ciągu miesiąca wykonaliśmy 5000 maseczek ochronnych, które trafiły do szamotulskiego szpitala powiatowego, gdzie okazały się nieocenionym wsparciem w wypełnianiu codziennych obowiązków przez personel medyczny. Skazani,uczestnicy programu sprzyjającego readaptacji społecznej „POMAGAMY” każdego dnia z coraz większym entuzjazmem szyli maseczki i z radością dzielili się informacją: „Pracujemy coraz sprawniej i wydajniej”.

Rezultatem pracy skazanych jest kolejna partia 2000 maseczek, które w dniu dzisiejszym trafiły do SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Szamotułach. Przy okazji dostarczania maseczek z rąk dyrektora szpitala, Pana Remigiusza Pawelczaka otrzymaliśmy nietypowy prezent  - niewykorzystywane już w szpitalu maszyny do szycia, które pomogą nam zorganizować kolejne stanowiska pracy. Dobro odpłaca dobrem – to nie slogan, ale praktyka naszego działania!

Tekst: mjr Danuta Zielińska
Foto: szer Jolanta Żółkiewska

Odwiedziny: 1 637 836  ,