Fundacja Amicis ułatwia zdalną edukację

2020-04-17

Ograniczenia z jakimi obecnie boryka się całe społeczeństwo są szczególnie dotkliwe dla dzieci. Zamknięte szkoły przeszły na tryb pracy zdalnej. Niestety dostęp do komputerów nie jest powszechny i wciąż zdarzają się domy, w których brakuje takiego sprzętu lub też – w przypadku rodzin wielodzietnych – jest go za mało. Fundacja Amicis, wspierana przez Grupę Amica, postanowiła wspomóc w tym zakresie szkoły oraz uczniów z Wronek i okolic.

- Fundacja na co dzień pomaga szkołom oraz organizacjom zrzeszającym młodzież i rozwijającym ich talenty. Epidemia zmieniła warunki pracy, w jakich przyszło pracować nauczycielom i uczniom, dlatego postanowiliśmy zakupić 65 tabletów oraz dostarczyć je do szkół z Lubasza, Wronek i okolic – mówi Janina Szablewska z Fundacji Amicis.

Tablety już dotarły do pierwszych szkół. Ich dyrektorzy, starając się zorganizować uczniom jak najlepiej naukę z domu, z radością przyjęli dostarczony sprzęt.

- Nasi uczniowie będą mogli przy pomocy tych tabletów współpracować z nauczycielami i kształcić się zdalnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, zarówno grono pedagogiczne, jak i uczniowie – powiedziała Żaneta Słodzinka, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach.

Podobne podziękowania przekazał Sławomir Barszczewski, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach, w którym działają szkoły ponadpodstawowe.

- Jednym z problemów, z jakimi mierzy się w obecnej sytuacji szkoła, jest brak sprzętu wśród młodzieży – powiedział. – Mamy bardzo dobrych nauczycieli i dobrze rozpoznane środowisko uczniowskie. Wychowawcy wiedzą, które dzieci wychowują się w rodzinach z problemami finansowymi, co przekłada się na braki sprzętowe. Pomoc Fundacji Amicis trafi bezpośrednio do uczniów będących w potrzebie.
 
Fundacja Amicis została założona w 2005 r. we Wronkach jako niedochodowa, pozarządowa organizacja pożytku publicznego. Działalność na dużą skalę jest możliwa przede wszystkim za sprawą wsparcia Amica S.A. oraz Amica Handel i Marketing sp. z o.o., których łączne darowizny opiewają rocznie nawet na ponad 500 tys. zł. Fundusze gromadzone są także poprzez współprace z innymi podmiotami, aukcje na Allegro, oraz odpisy 1 procenta w rozliczeniach rocznych. Więcej o fundacji na stronie www.amicis.org.
 

Odwiedziny: 1 703 716  ,