Kampania internetowa „Piątka za segregację”

2020-01-03

Celem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Piątka za segregację” jest przedstawienie społeczeństwu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Związana jest z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów (JSSO), a jej adresatami są zarówno samorządy, jak i właściciele gospodarstw domowych. W ramach kampanii prowadzone są również działania edukacyjne skierowane do dzieci.

Tematyka kampanii  „Piątka za segregację” dotyczy każdego z nas, dlatego jej założeniem było dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Specjalnie na potrzeby kampanii zostały przygotowane spoty telewizyjne, które mają w przystępny i ciekawy sposób przedstawiać szereg różnorodnych aspektów segregacji odpadów, a także zachęcać odbiorców do zmiany nawyków i brania aktywnego udziału w selektywnej zbiórce odpadów.

W ramach kampanii prowadzona jest także współpraca z YouTuberami, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie edukacyjnych treści dla swoich widzów oraz promocję założeń kampanii „Piątka za segregację”.  

Organizatorzy szacują, że kampania wygenerowała ponad milion efektywnych wejść na stronę kampanii. Oznacza to, że wielu mieszkańców Polski zdobyło już niezbędną wiedzę, jak dobrze segregować odpady. Więcej informacji na stronie:  www.naszesmieci.pl

Odwiedziny: 1 504 063  ,