Laboratorium szpitala powiatowego z oceną „bardzo dobrą” w 20 obszarach

2019-12-20

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi przyznał laboratorium SP ZOZ w Szamotułach świadectwo świadczące o wysokim standardzie przeprowadzanych w 2019 roku badań. Pracownia we wszystkich 20 kategoriach uzyskała ocenę bardzo dobrą.

Świadectwo przyznaje się placówkom spełniającym kryteria jakościowe w cyklu rocznym, który obejmuje cztery edycje i uzyskały wyłącznie oceny bardzo dobre lub dobre w proporcji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (z dnia 15 grudnia 2017r. – Dz.U. z 2017 poz. 2394).

Otrzymany przez pracownię certyfikat daje pacjentom i lekarzom pewność, że wyniki są dokładne i wiarygodne.
- Świadectwo to dla nas wyraźny sygnał, że wysiłki podejmowane w celu podnoszenia jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów przynoszą oczekiwany efekt– mówi Marta Hundt, Kierowniczka Laboratorium Analitycznego SP ZOZ w Szamotułach.  

Laboratorium analityczne SPZOZ w Szamotułach jest wpisane do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i wykonuje badania na rzecz pacjentów ambulatoryjnych, oddziałów szpitalnych oraz zakładów pracy.

Michał Wasielewski
SPZOZ Szamotuly

Odwiedziny: 1 525 508  ,