Od dzisiaj składamy wnioski "500+" oraz "300+" 2019

2019-07-01

Od 1 lipca 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zaprasza do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz na świadczenie „Dobry Start”na nowy okres świadczeniowy.

Od 1 lipca 2019 r. powyższe wnioski można składać online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejhttps://empatia.mpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną.
 
W okresie od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r. ww. wnioski będzie można pobrać i złożyć: w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły od poniedziałku do piątku oraz w sobotę 03 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach.
 
Uwaga! Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia nastąpi począwszy od 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, podobne jak i do świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej – będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego, a także w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia.

Ważne! Informację o przyznaniu ww. świadczeń Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przesyłać wyłącznie na wskazany we wnioskach adres poczty elektronicznej.

Więcej spraw załatwisz na stronach:
https://www.gov.pl/web/rodzina

 
 

Odwiedziny: 1 253 791  ,