Tak było w 2017! Tak jest! A jak będzie? [WIDEO]

2020-08-07

Dnia 6 sierpnia odbyło się spotkanie radnych z Burmistrzem Dariuszem Wachowiakiem w sprawie rewitalizacji szamotulskiego Rynku. Pan Wachowiak zajmuje się tym od bodajże 5 lat i był dobrym referentem przebiegu wydarzeń.

Fakty są takie, że Urząd PRZE do realizacji tej inwestycji, na zasadzie partnerstwa ze wspólnotą mieszkaniową Rynek 17 i stowarzyszeniem Szamotulski Rynek. Całkowity kosztorys (wg cen z 2017 r) wynosi 14 mln 585 tyś. zł, a uzyskane dofinansowanie zewnętrzne wynosi 85% kwoty kosztorysu, tj. 12 mln 400 tyś. zł. Na zadanie składa się remont kamienicy Rynek 17, "miasteczko rowerowe" w parku Sobieskiego i płyta Rynku.

W trakcie prelekcji pokazano nam mapki, które szczególnie nie różnią się od koncepcji Rynku przedstawianej już w 2017r. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie działał metodą "zaprojektuj i wybuduj", co pozwala oczekiwać, że w projekcie/końcowej realizacji będą jeszcze zmiany.

Przypominam w tym miejscu, że jako jedyny radny w trakcie ubiegłorocznego głosowania w sprawie rewitalizacji Rynku byłem PRZECIW! Zakładałem bowiem dużą wartość prac nieprzewidzianych, które znacząco mogą zwiększyć koszt przedsięwzięcia (zbiorniki podziemne po dawnej stacji benzynowej, "niespodzianki" archeologiczne). Dla mnie, co też podnosiłem na spotkaniu, problemem jest brak dróg obwodowych, które odciążyłyby Rynek, ruch aut na nim. Za priorytet wciąż uważam rozwiązanie problemów komunikacyjnych naszego miasta, a do działań na Rynku powinniśmy podejść dopiero PO ICH rozwiązaniu!!! Projekt pierwotny zdaniem fachowców, z którymi rozmawiałem, jest nieudany. Pisałem o tym w ubiegłym roku, osobiście zaprosiłbym do współpracy architekta miasta Poznania Andrzeja Nowaka, który na naszym Rynku się wychował.

W czasie spotkania najbardziej zdumiała mnie odpowiedź, że nikt nie badał aktualnego natężenia ruchu pojazdów na Rynku, w związku z tym trudno jest przewidzieć, czy po inwestycji tranzyt będzie w pełni drożny. Pan burmistrz wielokrotnie powoływał się na opinie, postulaty stowarzyszenia Szamotulski Rynek. W związku z tym zapytałem ilu to stowarzyszenie liczy członków, ilu mieszkańców reprezentuje. Odpowiedzi nie uzyskałem. W związku z tym uznałem, że mieszkańcy danej ulicy, czy Rynku, NIE SĄ jej/jego właścicielem i należałoby brać pod uwagę głosy szerszej reprezentacji społecznej przy projekcie.

Kompletnie zdumiał mnie plan zasypania toalet miejskich, bardzo niedawno porządnie wyremontowanych. Wg pomysłodawców toalety mają zostać przeniesione na parking przed... restaurację Wu-Zet-Kę! Jak rozumiem nasz piękny park Sobieskiego zostanie "ubogacony" o miasteczko rowerowe i toalety.

Szczerze mówiąc wciąż się cieszę, że sprzeciwiałem się tej inwestycji, która moim zdaniem powinna być realizowana w innym czasie i na bazie lepszych rozwiązań!

Paweł Łączkowski
Radny MIG Szamotuły
Źródło:
facebook.com
redOdwiedziny: 1 859 390  ,