Rządowe środki na rozwój Szpitala Powiatowego w Szamotułach [WIDEO]

2022-06-22
Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach podpisał dziś umowę na adaptację pomieszczeń na rehabilitację po covidową z instalacją tlenu medycznego - w związku z COVID-19 . Obecna inwestycja finansowana jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a wysokość rządowego wsparcia wyniosła 1 710 000 zł.

Wsparcie dla SPZOZ w Szamotułach 2019-2021

SP ZOZ w Szamotułach otrzymał wsparcie w zakresie sprzętowym i środków ochrony indywidualnej (wydane przez WW) wartości sprzętu wykazane przez RARS o wysokości 2 491 568,22 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup :
• Pulsoksymetr Masimo RAD5,
• Respirator -SV 600,
• Dozownik rotametryczny AGA wraz z nawilżaczem,
• Respirator -SV 600,
• Pompa strzykawkowa P 500,
• Ssak medyczny dwubutlowy,
• Kardiomonitor Vista 120 model A,
• Dozownik rotametryczny AGA wraz z nawilżaczem,
• Respirator -SV 600, Zestaw do terapii wysokoprzepływowej Airvo
   2 Set,
• Zestaw do terapii wysokoprzepływowej Airvo 2 Set,
• RTG Mobilne Optima XR240amx,
• Zestaw do terapii wysokoprzepływowej Airvo 2 Set,
• Kardiomonitor Q7,
• Stojak do kardiomonitora Biolight Q7,
• Kardiomonitor Q7
• Pulsoksymetr C101A2,
• Kabina do dezynfekcji,
• Kardiomonitor Biolight Q7/II,
• Kardiomonitor Vista 120s Mod A 12,
• Pompa infuzyjna Biolight P500.

W 2019 roku w ramach Rządowego Programu wymiany Ambulansów placówka w Szamotułach otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł. Wojewoda Wielkopolski sfinansował w 2021 r. inwestycje w Szpitalu w Szamotułach pn. zakup ambulansu typu ,,C” na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Szamotułach w wysokości 480 000 zł. Środki zostały przyznane na podstawie art. 50 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zadanie sfinansowane przez WW w 100%.
W ramach dofinansowania 2019-2020 (20a, rez.49 - covid. Rezerwa WW) Szpital otrzymał 179 900 zł na zakup USG.
W I naborze Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach środków przyznanych powiatowi szamotulskiemu, szpital otrzymał 3 280 000 zł na przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Zakres inwestycji:

„adaptacja pomieszczeń na rehabilitację po covidową” w szczególności pomieszczeń: laseroterapii, masażu, hydroterapii, sali do kinezyterapii, izolowanych boksów do fizykoterapii, hydroterapii, szatni dla pacjentów, rejestracji, poczekalni, zaplecza sanitarnego dla pacjentów i personelu, pokoju socjalnego i powierzchni komunikacyjnej z zakresem prac: projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysami, nadzór autorski, obsługa serwisowa, roboty budowlane (ściany działowe, wykładziny, sufity) wraz z wszystkimi niezbędnymi instalacjami (elektryczna, sanitarna wod-kan., c.o., gazów medycznych, ciepła technologicznego, wentylacyjna, klimatyzacyjna, ppoż., niskoprądowa, teletechniczna, informatyczna); wyposażenie pomieszczeń (wyposażenie medyczne, wyposażenie rehabilitacyjne, meble biurowe i poczekalniane), dodatkowo pozyskanie działki budowlanej, przygotowanie terenu i przyłączenie obiektu do sieci wraz zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych.
Odwiedziny: 1 971 207  ,