Budowa obwodnicy Wronek

2020-03-24

We wtorek 24 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w obecności  Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego podpisano umowę pomiędzy Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a spółkami „Colas Polska” i „Most Sp. z o.o.” na budowę obwodnicy Wronek. W ramach inwestycji realizowanej w systemie „buduj” przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, powstanie obwodnica o długości 5,2 km. Jej początek jest zlokalizowany przy ulicy Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi (Gmina Wronki), a koniec - na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 przed miejscowością Smolnica.  
 
Podstawowym celem budowy obwodnicy Wronek jest wyprowadzenie ruchu zwłaszcza tranzytowego ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. „wąskiego gardła” w układzie komunikacyjnym województwa.
 
 Zakres robót obejmuje budowę:
- wiaduktu kolejowego nad linią PKP
- wiaduktu nad drogą prowadzącą do miejscowości Stróżki
- trójprzęsłowego mostu nad Wartą
- trzech rond
- przepustów drogowych
- dróg dojazdowych do terenów przyległych
- chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań
 
Wartość kontraktu to ponad 81 mln złotych. Dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi blisko 66 mln złotych.  
 
Wykonawcy inwestycji od daty podpisania umowy mają 777 dni na zakończenie robót i 820 dni na całkowity odbiór inwestycji.Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Malwina Korzeniewska-Michalak
Specjalista ds. kontaktów z mediami i PR

Odwiedziny: 1 504 076  ,