Szamotulski SOR z nowym sprzętem za prawie pół miliona złotych

2019-06-30

SP ZOZ w Szamotułach zrealizował projekt zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Na Oddział trafił nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt, który już teraz ratuje życie Pacjentów. Nowe urządzenia są przystosowane do udzielania pomocy dzieciom.

Cały projekt kosztował prawie pół miliona złotychi został dofinansowany kwotą 411 825 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wkład własny w wysokości 72 675 zł został pokryty z dotacji Powiatu Szamotulskiego. Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

- Na SOR-ach o życiu ludzkim często decydują sekundy. Nowo nabyty sprzęt pozwoli nam szybko ocenić stan Pacjenta i udzielić mu natychmiastowej pomocy. Otrzymaliśmy np. analizator parametrów krytycznych, który już w 30 sekund pozwoli ocenić stan Pacjenta, czy też nowy aparat USG, dzięki któremu możemy precyzyjnie ocenić wstępnie stopień uszkodzenia narządów wewnętrznych – mówi dr n. med. Tomasz Miętkiewski, kierownik SOR. -  W ramach projektu zakupiony został również defibrylator z funkcją teletransmisji, który może natychmiast wysłać dane do ośrodka o wyższej referencyjności, co w znaczący sposób skraca czas podjęcia decyzji o ew. transporcie Pacjenta – dodaje lekarz.

- Powiat szamotulski to duży rejon rolniczy. Rolnictwo charakteryzuje się wysokim współczynnikiem wypadkowości. Obszar przeplata również sieć dróg z autostradą A2, przez co często zdarzają się tu wypadki drogowe. To wszystko sprawia, że szczególnie potrzebny jest nam sprawny i nowoczesny sprzęt do ratowania życia w przypadkach nagłych – mówi Remigiusz Pawelczak, dyrektor Szpitala. – Niewątpliwy sukces, jakim jest uzyskanie dofinansowania, zawdzięczamy wsparciu wielu osób dobrej woli, którym bliskim jest los mieszkańców powiatu. Chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować – dodaje dyrektor Pawelczak.

W ramach projektu zakupione zostały pulsoksymetry, które pozwalają na monitorowanie poziomu tlenu i rytmu serca w trakcie transportu pacjentów np. na OiOM, a także pompy infuzyjne umożliwiające precyzyjne dawkowanie leków. Na szamotulski Szpitalny Oddział Ratunkowy trafiły również: zestawy do intubacji, aparaty do nagrzewania płynów infuzyjnych, kardiomonitory oraz respirator.

Na zdjęciu od lewej:
Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński, Poseł na Sejm RP Marta Kubiak oraz Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach Remigiusz Pawelczak w trakcie podpisywania umowy.

 

Odwiedziny: 1 423 653  ,