Uroczyste podsumowanie dofinansowania SOR w SP ZOZ w Szamotułach [WIDEO]

2019-09-26

Dzisiaj (26 września) w SP ZOZ w Szamotułach miało miejsce uroczyste podsumowanie dofinansowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP Marta Kubiak, Dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego Michał Dembiński, Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Damian Marciniak, Starostowie Szamotulscy Beata Hanyżak i Rafał Zimny wraz z Członkami Zarządu  Kazimierzem Michalakiem i Andrzejem Grzeszczykiem.
Przybyłych gości przywitał Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach Remigiusz Pawelczak, wyraził zadowolenie, że dzięki dofinansowaniu szamotulski SOR wzbogacił się w specjalistyczny sprzęt ratujący i podtrzymujący życie.

 

Cały projekt kosztował prawie pół miliona złotych i był współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pieniądze przekazało Ministerstwo Zdrowia. Wkład własny w wysokości 64 tys. zł stanowi dotację Powiatu Szamotulskiego. Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Odwiedziny: 1 504 025  ,