"Miliony dla przedsiębiorców ale bezrobocie rośnie" [TVP3 Poznań]

2021-04-23

Dnia 2 kwietnia 2021r. minął rok odkąd powiatowe urzędy pracy realizują rządowy program pomocowy tzw. Tarczę antykryzysową zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 
Pomoc kierowana jest bardzo szybko do uprawnionych przedsiębiorców, nie ma mowy o zwłoce czy opieszałości. Na co dzień spotykamy się jako pracownicy publicznych służb zatrudnienia z bardzo dobrym nastawieniem beneficjentów, za co serdecznie dziękujemy. Wszystkie nasze siły i środki są skierowane na pomoc przedsiębiorcom w tym trudnym dla wszystkich czasie.
 
W tym czasie przedsiębiorcy z terenu powiatu szamotulskiego złożyli blisko 7.000 wniosków, a 6.200 zostało pozytywnie zweryfikowanych i wypłaconych w sumie na kwotę  ponad 37 milionów zł.

Mimo udzielanej pomocy z pewnością nie wszystkie historie dotyczące utrzymania zatrudnienia skończyły się pomyślnie, o czym świadczy wzrost liczby bezrobotnych w okresie od marca 2020r. do marca 2021r.

Stan bezrobocia na koniec marca 2020r. – 1041
                           na koniec marca 2021r. - 1441

Największy wzrost bezrobocia odnotowaliśmy w największych gminach powiatu szamotulskiego, czyli gminie Szamotuły i Pniewy, po blisko 160 osób w każdej z nich. Co za tym idzie, wzrosła także stopa bezrobocia w powiecie szamotulskim  z 2,7% w lutym 2020r. do 3,8% na koniec lutego 2021r.
 
Jolanta Gałkowska
Dyrektor PUP w Szamotułach

Odwiedziny: 1 729 580  ,