20 sierpnia obchodziłbyś swoje 77. urodziny. Jak zwykle - nie przy dużym torcie, a przy małych pacjentach. Choć nie ma Cię już z nami 5 lat, to i tak chciałbym ten dzień wyjątkowo spuentować. Dziękuję, że byłeś i ocaliłeś tak wiele dzieci, dla których inni nie widzieli ratunku. Ty zawsze miałeś czas i receptę. Dla każdego! Żaden reportaż, żaden dokument nie są w stanie wyrazić wdzięczności za Twoje wielkie, szlachetne serce. Pozwoliłem sobie jednak stworzyć coś właśnie o Tobie. Wiem, że byś się burzył.. że to niepotrzebne. Ale poczułem, że tak właśnie trzeba.

.....

Zaledwie miesiąc temu wylewano fundamenty pod budowę nowego przedszkola w Szamotułach. Dziś wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wraz z władzami miasta wmurowali akt erekcyjny pod budowę placówki.Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego to wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Projekt zakłada budowę 10 oddziałowego przedszkola wraz z wykonaniem układu komunikacji pieszo – jezdnej, placu zabaw, oświetlenia, miejsc składowania odpadów oraz miejsc parkingowych

.....

Zwiększy się dostęp do kolei w Wielkopolsce – mieszkańcy Turku, Międzychodu, Czarnkowa, Gostynia, Śremu zyskają dogodny dostęp do kolei.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego pięć umów na projekty z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Inwestycje szacowane są na ok. 2,2 mld zł.

.....

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, kierując się bezpieczeństwem obywateli Polski, w związku z działaniami zbrojnymi prowadzonymi w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało o prewencyjnym rozpoczęciu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. To standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

.....

SZAMOTUŁY. W 78- rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przypominam wspomnienia ks. por. Bogdana Kończaka, ps. „Kodan” – powstańca, odznaczonego m.in. Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, obecnie  emerytowanego proboszcza parafii pw. Świętego Krzyża w Szamotułach.

Powstanie Warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom. Godzina "W" była początkiem powstania, największego niepodległościowego zrywu Armii Krajowej i największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie.
1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło powstanie, dzisiaj o tej samej godzinie zawyją syreny.

.....

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach podpisał dziś umowę na adaptację pomieszczeń na rehabilitację po covidową z instalacją tlenu medycznego - w związku z COVID-19 . Obecna inwestycja finansowana jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a wysokość rządowego wsparcia wyniosła 1 710 000 zł.


SP ZOZ w Szamotułach otrzymał wsparcie w zakresie sprzętowym i środków ochrony indywidualnej (wydane przez WW) wartości sprzętu wykazane przez RARS o wysokości 2 491 568,22 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup :

.....

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do wielkopolskich samorządów trafią środki w wysokości 2 777 431 627 zł.- W skali całego kraju 98% samorządów złożyło wnioski. Każdy z tych samorządów, który zgłosił ten wniosek, przynajmniej na jeden wniosek będzie mógł otrzymać środki. Nie będzie samorządu który aplikował, i nie dostał dofinansowania. To świadczy o skali zainteresowania i potrzeb, jakie samorządy posiadają w sferze inwestycji – podkreślił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

.....

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła ocenę dokumentów ze wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi, które przygotowały samorządy województw. Wszystkie zgłoszone projekty były oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych naboru, uwzględniając różne aspekty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

Podczas konferencji prasowej w Nojewie wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przedstawił zakres inwestycji z Wielkopolski, które zakwalifikowały się do programu.

.....

27 stycznia 1945 roku, to data już bardzo odległa i jest coraz mniej wśród nas świadków tamtych wydarzeń. Odchodzą i niedługo pozostaną nam tylko pomniki i zapisy historii. Już po raz 77 obchodzimy  rocznicę wyzwolenia naszego miasta i odzyskania wolności spod okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej.


W 77. rocznicę wyzwolnia naszego miasta publikuję niezwykłą opowieść płk Zenona Klemenczaka o Szamotułach, która ukazała się w Gazecie Moje Miasto wychodząca w Słupsku i Internecie - autorstwa Andrzeja Obecnego. Zenon Klemenczak, urodził się 7 września 1930 roku w Szamotułach przy ulicy Szerokiej 4 w rodzinie czeladnika masarniczego Ignacego Klemenczaka i jego żony Marianny z domu Pospiesznej.


.....

Dnia 29 grudnia 2021 r. odbyła się ostatnia, XXX Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego w trybie zdalnym. Na ostatnich w tym roku obradach obecni byli poseł na sejm RP Marta Kubiak oraz Wojewoda Wielkopolski - Michał Zieliński.


Powodem wizyty wojewody było podpisanie umowy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które dedykowane jest przejściom dla pieszych na kwotę 178 786 zł, w ciągu drogi Kaźmierz - Tarnowo Podgórne.

.....

Strona 1 z 1 1
Odwiedziny: 1 996 421  ,